Activiteitencommissie Jeugd zoekt vrijwilligers

Lees verder

De huidige jeugdcommissie heeft, na een flink aantal jaren actief te zijn geweest, aangegeven dat ze vanaf 1 januari a.s. willen stoppen met hun activiteiten. Met respect en dank voor wat ze allemaal hebben gedaan, betekent dit dat we nieuwe commissieleden zoeken.

De KNVB en veel andere verenigingen hebben bij de ‘Jeugdcommissie’  ook activiteiten ondergebracht die bij ons door de TC en de teammanagers worden gedaan, zoals betrokken bij de indeling van spelers, betrokken bij het bespreken en het oplossen van indelingsproblemen andere voetbalzaken. Bij het toesturen van informatie en bij vragen ontstaat er nogal eens verwarring.

Wij hebben daarom besloten om deze commissie in het vervolg ‘Activiteitencommissie Jeugd’ te noemen.

Wij zoeken dus vrijwilligers die in deze commissie zitting willen nemen.

Doel

Het doel van de commissie is: het organiseren van activiteiten (buiten het trainen en spelen van wedstrijden) voor de jeugdteams van v.v. Kollum en het assisteren bij activiteiten die voor de hele vereniging worden georganiseerd.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit tenminste drie leden en maximaal vijf leden.

Leden van de commissie zijn lid (geweest) van de vereniging of  zijn ouder/verzorger van een lid.

De commissie benoemt uit hun midden een voorzitter een secretaris en een penningmeester.

Budget

De commissie beschikt over een budget, dat jaarlijks door het bestuur van de vereniging wordt vastgesteld. Daarnaast is er een budget beschikbaar vanuit de club van 100.

Activiteiten

Het zelfstandig organiseren van activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen bij de jeugd.

Dit varieert van de O6 tot en met de O19 en dat betekent ook heel verschillende activiteiten, afgestemd op de doelgroep.

St. Nicolaasviering en de seizoenafsluiting zijn ‘vaste’ activiteiten, voor andere activiteiten is er voldoende ruimte om die als commissie zelf te bedenken en in te vullen.

Wij zoeken hiervoor enthousiaste leden, ouders, verzorgers, grootouders die het leuk vinden om  activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.

Heb je belangstelling, individueel of groepje? Neem dan contact op met Tim Brandsma (de voorzitter van de vereniging). Hij is bereikbaar op telefoonnummer: 06-53689672.