Aanmeldformulier Club van 100

Lees verder

Aanmeldformulier

Na ondertekening inleveren bij het barpersoneel in de kantine van v.v. Kollum

Inschrijfformulier “Club Van 100”

Contributie
Deelname is voor minimaal 2 jaar. Het seizoen duurt van 1 juli t/m 30 juni. De contributie bedraagt € 50,= per jaar en dit bedrag wordt geïncasseerd in oktober.

Opzeggen
Opzeggen moet schriftelijk bij het bestuur van de Club Van 100. Iemand is altijd tot het einde van het seizoen lid. Opzeggen kan dus alleen ingaand het volgende seizoen. Een opzegging is geldig als dat gebeurt voor 1 juli van het lopende seizoen. Het bestuur van de Club Van 100 kan, als daar dringende redenen voor zijn, van deze regel afwijken.

Het bestuur van de Club Van 100 heet u van harte welkom als lid van de Club Van 100.

Melle de Boer, Martin de Bruin, Wieger Holwerda en Gerard van Zonneveld.

Bankrelatie: Rabobank “Drachten Friesland Oost”
IBAN: NL96 RABO 0321. 5161.76
Het onderstaande formulier ondertekend inleveren bij het barpersoneel in de kantine of bij één van de bestuursleden.

Achternaam: _______________________Voornaam: ________________________
Adres: ____________________________Woonplaats: ________________________
Postcode: __________________________Geboortedatum: _____________________
Telefoonnummer: ____________________
Inschrijfdatum: ______________________
IBAN: _____________________________
E-mailadres: ________________________
Onder welke naam op het bord: __________________
Bovenstaand lid (of zijn/haar ouder/verzorger) gaat akkoord met automatische incasso van de contributie. Het lid is op de hoogte van de regels die gelden voor het opzeggen van het lidmaatschap.

Handtekening: _______________________