Historie Club van 100

Lees verder

In juli 2000 werd bij de VV Kollum een zogenoemde Club Van 100 opgericht door Douwe Gietema, Marcus Hellinga en Wietse Planting met als doelstelling de voetbalvereniging op een breed vlak financieel te steunen.

De aanleiding tot het oprichten van deze club was het feit dat er toen al wekelijks werd bijgedragen in de vorm van het invullen van het reservegetal van de lotto op een daarvoor speciaal formulier. De deelname daaraan nam zo’n grote vlucht dat dat als gevolg had dat er ook heel veel werk voor verricht moest worden. Na een “rondje langs de velden” kwamen “the founding fathers” tot de conclusie dat er misschien wel mogelijkheden waren om mensen te vinden die bereid waren de voetbalvereniging op een meer structurele wijze te steunen. Bij een bevriende buurclub werd informatie ingewonnen omtrent de gang van zaken en daaruit bleek dat het ook in Kollum mogelijk moest zijn. Een gedachte die weerklank vond, want binnen de kortste keren stonden er ruim zestig namen op papier die bereid waren om jaarlijks honderd gulden bij te dragen. Een voortvarende start die in de daaropvolgende jaren alleen maar meer belangstelling kreeg, want inmiddels staan er meer dan 225 namen op papier die jaarlijks een bijdrage leveren. Geen honderd gulden meer maar vijftig euro. De naam Club Van 100 is wel in ere gehouden. Het grootste deel is al sinds de beginjaren lid van de Club, er kunnen altijd meer bij. Voor deze bijdrage krijgen de leden een jaarlijkse feestavond op de derde zaterdag in november. Verder hebben ze het recht om deel te nemen aan de activiteiten binnen de vereniging. Daarnaast hebben ze gratis toegang bij de competitiewedstrijden van de Kollumer hoofdmacht.

Omtrent de bijdragen aan de vereniging is er een grote verscheidenheid. Het begon met speciale jassen voor leiders en trainers, de lichtinstallatie op Baensein moest aangepast worden, er werd een pad tussen het A en B-veld gerealiseerd worden, er werd gezorgd voor een tegelvloer in de kantine en de laatste bijdrage bestond uit het financieren van het schilder- en stukadoorswerk van de grote renovatie van kantine en kleedboxen. Een vaste bijdrage is er verder jaarlijks beschikbaar voor activiteiten voor de jeugd. Of voor onderlinge wedstrijden of voor bijvoorbeeld een bezoek aan een wedstrijd van een betaalde voetbalclub.

Het bestuur van de Club van Honderd bestaat vandaag de dag uit: Melle de Boer, Martin de Bruin, Wieger Holwerda en Gerard van Zonneveld.