Overeenkomst Lidmaatschap

Lees verder

Lidmaatschap

Met het invullen van het aanmeldingsformulier word je lid van de v.v. Kollum.

Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt zonder tegenbericht automatisch met één jaar verlengd.

Het lidmaatschap kan alleen worden beëindigd door schriftelijke (via e-mail) opzegging vóór 1 juni van het lopende verenigingsjaar bij de secretaris/ledenadministrateur. Mailadres: secretaris@vvkollum.nu.

De datum van ingang van de beëindiging is 1 juli  volgend op de opzegging. In bijzondere gevallen kan het bestuur hiervan, op verzoek van het lid, afwijken.

Contributie

Aan dit lidmaatschap zit de verplichting om contributie te betalen. Bij onze vereniging kan dit alleen door middel van het geven van een machtiging tot betaling aan de penningmeester van de vereniging.

De contributie is over het hele verenigingsjaar verschuldigd, maar wordt in 4 termijnen geïnd in de maanden augustus, november, februari en mei.

Naast de contributie kunnen ook de kosten voor gele of rode kaarten via de machtiging worden geïnd.

Mocht je eens betalingsproblemen hebben, neem dan contact op met de penningmeester.

Regels en afspraken bij lidmaatschap

De gegevens, vermeld op het aanmeldingsformulier, worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en zullen alleen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging.

Met insturen van het aanmeldingsformulier geef je toestemming om de gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als KNVB-lid. Je verklaart ook dat je er mee bekend bent, dat de KNVB deze gegevens gebruikt voor acties van KNVB-sponsors en dat de gegevens ter beschikking kunnen worden gesteld voor onderzoeksactiviteiten.

Door het insturen van het aanmeldingsformulier geef je aan de v.v. Kollum toestemming om voetbalfoto’s te plaatsen op de door de vereniging beheerde website www.vvkollum.nl. Dit kunnen actiefoto’s zijn tijdens een wedstrijd of een foto waar je in het verenigingstenue op staat. Zie ook het privacyreglement hierover.

Als lid van de v.v. Kollum ben je verplicht je te houden aan de door de vereniging vastgestelde gedragscodemet gedragsregels. Met het insturen van het aanmeldingsformulier geef je aan dat je bekend bent met de inhoud van de gedragscode, zoals die op de website (Vereniging, Organisatie, Normen & Waarden) staat.

Je bent vrijwillig lid van de v.v. Kollum, maar dat lidmaatschap is niet vrijblijvend. Van leden (of de ouders/verzorgers van jeugdleden) van de vereniging wordt verwacht dat zij functies uitoefenen als leider, trainer, scheidsrechter, kantinediensten of  deelnemen aan commissies of het organiseren van activiteiten.

Hiervoor kun je in het aanmeldformulier aangeven wat je zou kunnen/willen doen. Vul je hier niets in dan word je vanuit de vereniging benaderd om daarover wel informatie te geven, zodat we samen kunnen bekijken wat jij voor de vereniging zou kunnen betekenen.

Privacy

Op de website vind je o.a. de privacy-verklaring van de vereniging, waarin wordt aangegeven hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens.

Kleding

Shirtjes worden door de vereniging ter beschikking gesteld. Broekje en sokken kopen de leden zelf.

Op de website staat op de homepage een link naar de webshop waarin deze kleding te koop is.

De v.v. Kollum heeft een contract met Siebe Bos LeffelSport  voor de aanschaf van kleding.

Daarmee is de uniformiteit van het speeltenue gewaarborgd.

Overige kleding zoals trainingspakken, tassen etc. in de kledinglijn van de vereniging kunnen ook via de webshop worden besteld. Betaling van bestellingen via de webshop gaat rechtstreeks naar de leverancier.

Word je voor het eerst lid van onze vereniging, vraag gerust aan je leider wat je het beste kunt aanschaffen.