Sportmedisch

Lees verder

Sport medische verzorging bij voetbalvereniging  “KOLLUM”.

Indien, een speler of speelster geblesseerd is geraakt kan hij of zij contact opnemen met de sportverzorger van Kollum. De sportverzorger zal primair moeten bepalen in welk stadium een blessure zich bevind en waardoor die veroorzaakt is/wordt. Hij zal de opgelopen blessure behandelen of doorverwijzen voor verdere diagnostisering of behandeling.

De ernst van de blessure is o.a. bepalend voor de mogelijkheden die de sportverzorger heeft om te kunnen behandelen. Doorverwijzen is mogelijk naar b.v. een (sport-)fysiotherapeut of arts. De voetbalvereniging heeft op medische begeleiding en fysieke ontwikkeling, afspraken gemaakt met Fysiopraktijk Kollum/ Grijpskerk”.  Zij kunnen een ondersteunende rol spelen bij het genezingsproces en vindt er (zonodig) afstemming plaats omtrent de voortgang van de blessurebehandeling.

Praktische informatie rondom de medische verzorging bij de vereniging.

  1. Sportverzorging voor 1e selectiespelers (heren) op trainingsavonden

Op dinsdagavond en donderdagavond is er voor de selectiespelers (heren) beperkte mogelijkheid (tijd) om zich voor de training preventief te laten behandelen.

Op de trainingsavonden (dinsdag en donderdag) is van ca 19.00 uur tot 19.45 uur in principe de sportverzorger aanwezig.  De selectie spelers (heren) zullen vooraf contact opnemen met de verzorger voor behandeling.

Sportverzorging de overige senioren leden / dames / overige jeugd etc.

  • Voor de dames en overige senior spelers zijn de dagen en verzorgingstijden niet vastgelegd. Zij kunnen telefonisch of middels de whatsapp contact opnemen met de verzorger voor advies of een mogelijke behandeling.
  • Voor jeugdspelers zijn er geen specifieke verzorgingstijden. Overleg omtrent behandeling vindt plaats via de trainer/leider na overleg ouders/verzorgers van de betrokkene.
  • Primair zal er dan behandeling plaats vinden voor de onder a. en b. genoemde spelers,  op maandag- of vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur.

    Inloopspreekuur

Om de blessure verzorging/ behandeling binnen tijdskaders te houden is er naast het maken van een individuele afspraak (zie hierboven), de mogelijkheid gecreëerd van een zgn. vrije inloopspreekuur nl.:

  1. Bij de voetbalvereniging op de maandagmiddag van 17.00 – 18.00 uur. Op deze dag is er een fysiotherapeut aanwezig
  • bij de lokale fysiopraktijk op maandagmiddag een inloopspreekuur van 17.00- 17.30 uur en kan er deskundig advies worden ingewonnen van een (sport-) fysiotherapeut.  (Let op: Vooraf zal er een afspraak gemaakt moeten worden gemaakt met de praktijk.  Tel: 0511-451400)

Verzorger vv Kollum:  VACANT