Overlijden Siep Boersma

Lees verder

Ons medelid Siep Boersma is afgelopen zondag onverwacht overleden.

Hij is eind zeventiger jaren secretaris van de vereniging geweest en was lange tijd vrijwilliger bij de VrijdagOchtendPloeg. Afgelopen vrijdag was hij daarin nog actief.

Als vereniging zijn wij hem dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.

Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Het bestuur