Vrijwilligers tijdens Algemene Ledenvergadering gehuldigd

Lees verder

Tijdens de algemene ledenvergadering op 16 oktober werden twee leden gehuldigd voor hun jarenlange inzet voor de vereniging.

Tinus Veenstra moest noodgedwongen zijn vrijwilligerswerk opgeven en werd benoemd tot Lid van Verdienste.

Gedurende vele jaren heeft hij verschillende functies bij de vereniging uitgeoefend: trainer jeugd teams, leider jeugdteams,  scheidsrechter, kantinebeheerder (als assistent van zijn echtgenote), bestuurslid, 2e consul en reserve-kalker. Daarnaast werd nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan bij incidentele klussen, zoals verkeersregelaar bij evenementen van de vereniging.

Nu hij is gestopt met het vrijwilligerswerk heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met zijn benoeming tot Lid van Verdienste van de vereniging.

Cor Hellinga beëindigde zijn bestuursfunctie en werd door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot Erelid van de vereniging. Hij is meer dan 18 jaar bestuurslid geweest, o.a. als voorzitter, penningmeester en bestuurslid voor Beheer & Onderhoud.

Ook hij heeft daarnaast altijd ander vrijwilligerswerk in de vereniging verricht o.a. als lid van twee commissies die verschillende jubilea van de vereniging hebben georganiseerd en was actief betrokken bij de bouw van de kantine en onlangs de nieuwe berging.

Voor al deze werkzaamheden is Cor dus tot Erelid van de vereniging benoemd.

Voorzitter Tim Brandsma sprak lovende woorden tot beiden en overhandigde de bijbehorende oorkondes, speldjes en bloemen.

Afscheid penningmeester

Ook nam de vereniging afscheid van Laurens Krikke als penningmeester. Hij heeft die functie vijf jaren uitgeoefend en in die tijd kende de vereniging een gezonde groei, ondanks de corona-jaren.

Tim Brandsma bedankte hem voor zijn inzet en deskundigheid en liet dat vergezeld gaan van een bloemetje en de uitnodiging voor een etentje van bestuur en vertrekkende besturusleden.